Výtvarná výchova 3

Co všechno využíváme v našem Ateliéru

 • malování vodovými barvami
 • malování akrylovými barvami
 • enkaustiku
 • malování obrazů a potrétů
 • háčkujeme, pleteme a šijeme
 • vyrábíme mozaikové květináče
 • vyrábíme si vyučovací pomůcky
 • prácujeme s hlínou – keramika
 • pleteme košíky
 • vyrábíme si tužkovníky a pořadače
 • stříháme, vystřihujem a nalepujeme
 • sochaříme a modelujem

Videa připravujeme