PŘIPRAVUJEME KEMPY PRO RODIČE A DĚTI

Děti i rodiče společně a s respektem

Možné obavy z nedostatku sociálních kontaktů nejsou skutečně na místě. Součástí našeho projektu jsou i plánované akce, konkrétně dětské campy a tábory, kde si na své přijdou jak děti, tak i jejich rodiče. Součástí našeho projektu je i širší nabídka soukromého individuálního, popř. skupinového doučování (max. pět dětí ve skupince). Doučování je určeno všem, kteří si potřebují jednak vylepšit známky, jednak prohloubit své dosavadní znalosti (viz příprava na přijímačky na SŠ, příprava k maturitě aj.). Osobní a vstřícný přístup je i v této sekci prioritou. Společné on-line hodiny jsou připraveny přímo na míru, a to dle potřeb daného žáka.

ROZVÍJET SE SPOLEČNĚ JAKO RODINA