ROZVÍJÍME DĚTI 

PROJEKT SVOBODNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

O PROJEKTU

Domácí vzdělávání vs školský systém

V našem projektu domácího vzdělávání jde v prvé řadě o individuální přístup, tj. individualizaci výuky daného žáka, popřípadě menší skupinky dětí. Tím se automaticky nabízí širší prostor pro rozvoj vrozeného potenciálu dítěte. V klasickém státním školském systému není takovýto krok k naplnění individuálních potřeb všech dětí úplně možný. V potaz je třeba brát větší počet žáků ve třídě, dále také našlapané školní osnovy. Slabší žáci často nestačí tempu výkladu, průměrní žáci se nějak přizpůsobí a ti výteční jedinci se ve značné míře nudí. Prostřednictvím domácího vzdělávání a mimoškolního rozvoje dětí je každému jedinci umožněno dospívat a utvářet svou osobnost podle vlastního tempa. Výuka je tedy pokaždé přizpůsobena individuálním potřebám a taktéž zájmům dítěte. Tím se následně utváří vnitřní svět každého z nich, přirozeně se dítě adaptuje a rozvíjí s nadšením své dosavadní schopnosti a dovednosti. 

ROZVÍJÍME ZDRAVÍ A VZTAHY V RODINĚ

OTEVÍRÁME ZCELA NOVÝ FORMÁT VÝUKOVÝCH METOD

Indiviuální přístup s respektem

V domácím prostředí se dítě cítí bezpečně a lze tak snadněji předejít stresovým faktorům způsobeným školním prostředním. Dítě se stává samostatnějším a zodpovědnějším jednotlivcem. Lépe tím pádem rozvíjí své individuální komunikační schopnosti, kreativitu i vlastní osobnost.

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE

Předáváme své zkušenosti rodičům a učíme děti jak být silnou osobností

S LÁSKOU

My děti nevychováváme, ale vedeme, podporujeme a koučujeme

V KRUHU RODINY

Máme za cíl maximálně podpořit vztahy v rodině a pomoci vám vytvořit tým

MĚSÍČNÍ ČLENSTVÍCENA 599 KČ
A S RESPEKTEM

Respektujeme všechny potřeby dítěte, jeho tempo i pohled na svět

PODPORA PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Rodičům nabízíme pomocnou ruku

Všem rodičům nabízíme pomocnou ruku při rozvoji a vzdělávání jejich dětí. Mnohdy z jejich strany vyvstávají jisté obavy a nejistoty, zda dělají dostatek možného pro kvalitní vzdělání svých potomků. S naší pomocí jsou takovéto starosti zbytečné. Jsme si vědomi toho, že každé dítě je individuální samo o sobě a vyhovuje mu něco jiného. Hledáme a odkrýváme ty správné cesty a možnosti, jež vedou k naplnění vytčeného cíle, tj. vzdělávání jiným způsobem – laskavějším a ohleduplnějším.

PODPOŘÍME VAŠI SNAHU

Nabízíme konzultace s naší koučkou pro domácí vzdělávání a online výuku

NAPLNĚNÍME POTŘEB ŠKOLY

Zajistíme vše potřebné pro přezkoušení vašeho dítěte a postup do dalšího ročníku

PŘIPRAVÍME DÍTĚ NA PŘEZKOUŠENÍ

Vaše dítě se naučí potřebnou lástku a bude se správně rozvíjet

KOUČ PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ
DOUČÍME, ROZVINEME, VYTVOŘÍME

Máme k dispozici tým lektorů, učitelů, kreativců a koučů, kteří se o vše postarají

ČLENSTVÍ PRO RODIČE
ROSTEME SPOLU

Děti i rodiče
společně a s respektem

Možné obavy z nedostatku sociálních kontaktů nejsou skutečně na místě. Součástí našeho projektu jsou i plánované akce, konkrétně dětské campy a tábory, kde si na své přijdou jak děti, tak i jejich rodiče. Součástí našeho projektu je i širší nabídka soukromého individuálního, popř. skupinového doučování (max. pět dětí ve skupince). Doučování je určeno všem, kteří si potřebují jednak vylepšit známky, jednak prohloubit své dosavadní znalosti (viz příprava na přijímačky na SŠ, příprava k maturitě aj.). Osobní a vstřícný přístup je i v této sekci prioritou. Společné on-line hodiny jsou připraveny přímo na míru, a to dle potřeb daného žáka.

PŘIPRAVUJEME KEMPY PRO RODIČE A DĚTI

Online kurz „Rodič kouč“

Kurz bude probíhat pravidelně každou sobotu od 1.9.2023 do 9.2.2024. V týdnu od 16.2 do 22.2.2024 budou závěrečné absolventské zkoušky. Kurz bude probíhat online přes Google meet.

6ti měsíční online kurz „Rodič kouč“ s certifikátem

Náš tým

Každý z nás se originál a káždý vede svůj vlastní úspěšný projekt, ale protože máme co předat, propojili jsme své zkušenosti a vznikl projekt „Rozvíjíme děti“.

Manželé Hartmannovi

ZAKLADATELÉ, KOUČI A TVŮRCI

www.synergykouc.cz

Michal Hrazdil

IT, TECHNICKÁ PODPORA, PC COACH

www.pccoach.cz

Tereza Hendrychová

KOUČ NA CESTY

www.koucnacesty.cz

Olena Popovych

TVOŘÍM DOMOV

www.tvorimdomov.cz

Nikola Císařová

AMBASADORKA ROZVÍJÍME DĚTI

www.rozvijimedeti.cz

Tereza Tůmová

ENERGY STYL

www.energystyl.cz

Simona Strejčková

EKO TVOŘENÍ

www.ekotvorilka.cz

S. Hejlíková a T.pechar

Sportovní kouči

www.gymnastikavitezu.cz