Rodičovský koučink a mentoring

Proč jsem vytvořila program Rodič Kouč?

Protože jsem se v dětství stala obětí domácího násilí

Otec – alkoholik, mě bil vařečkou a kabelem od remosky. V patnácti letech jsem si uvědomila, že pokud neuteču z domu, jednoho dne mě opilý zabije a tak jsem sebrala zbytek sil a utekla. Tehdy jsem se rozhodla zasvětit svůj život hledání nástrojů k tvorbě šťastného života a naplněných vztahů. Svou první kvalifikaci jsem získala již v roce 1998. Od té doby se stále učím a směřuji vpřed. Jsem zakladatelka a lektorka programu “Rozvíjíme děti“, osobní, vztahová a životní koučka, specialistka na generační a omezující programy mysli, koučka pro rozvoj potenciálu osobnosti u dětí i dospělých. Vše, co jsem se naučila za více než čtvrt století mé cesty, vám teď předám v rámci našeho členství.


Naše dětství doposud nevědomě ovlivňovalo náš život

Stali jsme se doslova oběťmi vlastních vzpomínek, které v nás vyvolávají různé emoce. A to je potřeba ihned změnit. Strach, pocity viny, vztek, pocity bezmoci, aj. Abychom mohli žít život, jaký chceme, je potřeba se zbavit všech nefunkčních vzorců, omezujících programů a emočních vzorců, které doslova brzdí náš tvůrčí potenciál. Rodič kouč vznikl proto, abychom přepsali v první řadě roli oběti, programy sebedestrukce a manipulace a hlavně nezdravý vzor našich rodičů a jejich nezdravý pohled na sebe samé, na nás, naši společnost a také životní prostředí. Žijeme v jiné době a nároky na naši psychickou i fyzickou kondici jsou zcela odlišné od těch, které stačily k životu v době již minulé. Proto náš kurz postupně odhalí tajemství vědomé tvorby, životní síly a nového, tentokráte již vědomého, pohledu na sebe samé, naši osobnost i naše děti.


Naučíme se tvořit spokojené a naplněné vztahy s respektem

Naučíme se respektovat především sebe a své potřeby a díky tomu i potřeby druhých. Naši rodiče nás totiž v rámci své despotické výchovy naučili zabezpečovat pouze potřeby druhých. Vyžadovali poslušnost a někdy si, a to i násilím, vynucovali uspokojování vlastních požadavků. Malokterý rodič dopřál svým dětem svobodný projev, nekřičel, když mělo dítě odlišné potřeby či dokonce jiný názor. Naučili nás poslušně dodržovat příkazy, kritizovat se, ubližovat si a také odpírat si nárok na vlastní potřeby a štěstí. Sebedestrukce, strach a ponižování byly běžnou součástí výchovy, občas přilétla i facka a nikdo se ani nepozastavil nad tím, že jsme lidské bytosti, máme stejná práva žít, vyjadřovat se a milovat jako dospělí. A to se teď společně naučíme překonat!


Tento kurz věnuji také svým rodičům …

Ráda bych jim touto cestou vzkázala, že když člověk skutečně někoho miluje, neubližuje. Hledá cesty, tak jako jsem to udělala já, jak nepřenášet svou neschopnost a bolest na druhého. Miluje, podporuje a je si vědom svých vlastních omezení. Překonává sám sebe, aby jeho děti netrpěly, tak jako kdysi on sám. Neubližuje, nesoudí a nehodnotí. Podporuje a každý bolestný prožitek je pro něho výzvou k práci na sobě. Bohužel jste nikdy nenašli silnější motivaci k vlastní tvorbě než samotnou bolest. Proto jste mě chtěli zlomit a nedokázali jste se vystavit pohledu na sebe samé skrze to, co pro vás bylo nepřijatelné. Neuměli jste milovat sebe a proto jste nemilovali mě a později ani mé děti. Tento kurz jsem vytvořila s nadějí, že dám všem rodičům možnost volby a budu doufat, že díky němu najdou motivaci stát se rodičem koučem a průvodcem s láskou a pochopením sebe samých. 


Čemu se věnujeme v rámci členství?

GENERAČNÍ PROGRAMY

Generační program je způsob, jakým se v rodinách chováme po celé generace. To však platí jen do momentu, než se do rodiny narodí někdo, kdo vědomě nechce opakovat stejné chyby!

VZORCE CHOVÁNÍ

Vzorec chování je způsob, jakým nás naučili řešit situace, ve kterých se ocitneme. Dále je to způsob, jakým se chováme a tvoříme svůj život bez uvědomění si, že jsme ovládáni vzorci.

VZORCE MYŠLENÍ

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký vliv mělo chování vašich rodičů na to, jaký jste teď rodič a člověk? Míváte někdy pocit, že se chováte přesně jako vaše matka či otec?

EMOČNÍ VZORCE

Uvědomujte si, čím je způsobeno, že si najednou nemůžete pomoci a používáte stejné výrazy či výchovné metody jako vaši rodiče, i když si uvědomujete, že to není správné?


Jak funguje členství?

Připravili jsme pro vás měsíční členství, v jehož rámci se formou podcastů budeme věnovat zpracování a přepsání všech generačních programů. Mentálních, emočních, vztahových, včetně vzorců chování a myšlení, které nám brání žít šťastný a spokojený a úspěšný život. Součástí členství jsou i bonusové pořady věnované aktuálním tématům.