ROZVÍJÍME DĚTI 

PROJEKT SVOBODNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ A MIMOŠKOLNÍ ROZVOJ

V našem projektu domácího vzdělávání jde v prvé řadě o individuální přístup, tj. individualizaci výuky daného žáka, popřípadě menší skupinky dětí. Tím se automaticky nabízí širší prostor pro rozvoj vrozeného potenciálu dítěte.

V klasickém státním školském systému není takovýto krok k naplnění individuálních potřeb všech dětí úplně možný. V potaz je třeba brát větší počet žáků ve třídě, dále také našlapané školní osnovy. Slabší žáci často nestačí tempu výkladu, průměrní žáci se nějak přizpůsobí a ti výteční jedinci se ve značné míře nudí.

Prostřednictvím domácího vzdělávání a mimoškolního rozvoje dětí je každému jedinci umožněno dospívat a utvářet svou osobnost podle vlastního tempa.

Výuka je tedy pokaždé přizpůsobena individuálním potřebám a taktéž zájmům dítěte. Tím se následně utváří vnitřní svět každého z nich, přirozeně se dítě adaptuje a rozvíjí s nadšením své dosavadní schopnosti a dovednosti.

Otevíráme tím zcela nový formát výukových metod a vzdělávacích zdrojů. Ke každému dítěti přistupujeme vždy s respektem sobě vlastnímu.
V domácím prostředí se dítě cítí bezpečně a lze tak snadněji předejít stresovým faktorům způsobeným školním prostředím. Dítě se stává samostatnějším a zodpovědnějším jednotlivcem. Lépe tím pádem rozvíjí své individuální komunikační schopnosti, kreativitu i vlastní osobnost.

Všem rodičům nabízíme pomocnou ruku při rozvoji a vzdělávání jejich dětí. Mnohdy z jejich strany vyvstávají jisté obavy a nejistoty, zda dělají dostatek možného pro kvalitní vzdělání svých potomků.

S naší pomocí jsou takovéto starosti zbytečné. Jsme si vědomi toho, že každé dítě je individuální samo o sobě a vyhovuje mu něco jiného. Hledáme a odkrýváme ty správné cesty a možnosti, jež vedou k naplnění vytčeného cíle, tj. vzdělávání jiným způsobem – laskavějším a ohleduplnějším.

Příslušný mentor tak plně a ochotně zajišťuje cíle a výstupy dané školy, která organizuje pololetní a závěrečné přezkoušení žáků. S rodiči žáka je v neustálém kontaktu, účastní se pravidelných měsíčních konzultací a zpravidla je informuje o získaných dovednostech jejich dětí. Rodiče tedy mohou s klidným vědomím svěřit a vyslovit svá přání, zohlednit případné priority a další individuální potřeby, co se daného předmětu a výuky jako takové týče.

Možné obavy z nedostatku sociálních kontaktů nejsou skutečně na místě. Součástí našeho projektu jsou i plánované akce, konkrétně dětské campy a tábory, kde si na své přijdou jak děti, tak i jejich rodiče.

Součástí našeho projektu je i širší nabídka soukromého individuálního, popř. skupinového doučování (max. pět dětí ve skupince).

Doučování je určeno všem, kteří si potřebují jednak vylepšit známky, jednak prohloubit své dosavadní znalosti (viz příprava na přijímačky na SŠ, příprava k maturitě aj.).

Osobní a vstřícný přístup je i v této sekci prioritou. Společné on-line hodiny jsou připraveny přímo na míru, a to dle potřeb daného žáka.