V našem projektu domácího vzdělávání jde v prvé řadě o individuální přístup, tj. individualizaci výuky daného žáka, popřípadě menší skupinky dětí. Tím se automaticky nabízí širší prostor pro rozvoj vrozeného potenciálu dítěte. V klasickém státním školském systému není takovýto krok k naplnění individuálních potřeb všech dětí úplně možný. V potaz je třeba brát větší počet žáků ve třídě, dále také našlapané školní osnovy. Slabší žáci často nestačí tempu výkladu, průměrní žáci se nějak přizpůsobí a ti výteční jedinci se ve značné míře nudí. Prostřednictvím domácího vzdělávání a mimoškolního rozvoje dětí je každému jedinci umožněno dospívat a utvářet svou osobnost podle vlastního tempa. Výuka je tedy pokaždé přizpůsobena individuálním potřebám a taktéž zájmům dítěte. Tím se následně utváří vnitřní svět každého z nich, přirozeně se dítě adaptuje a rozvíjí s nadšením své dosavadní schopnosti a dovednosti. 

MĚSÍČNÍ ČLENSTVÍ CENA 333 KČ


OTEVÍRÁME ZCELA NOVÝ FORMÁT VÝUKOVÝCH METOD

Indiviuální přístup s respektem

V domácím prostředí se dítě cítí bezpečně a lze tak snadněji předejít stresovým faktorům způsobeným školním prostředním. Dítě se stává samostatnějším a zodpovědnějším jednotlivcem. Lépe tím pádem rozvíjí své individuální komunikační schopnosti, kreativitu i vlastní osobnost.

ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE S LÁSKOU

My děti nevychováváme, ale vedeme, podporujeme a koučujeme

V KRUHU RODINY

Máme za cíl maximálně podpořit vztahy v rodině a pomoci vám vytvořit tým

A S RESPEKTEM

Respektujeme všechny potřeby dítěte, jeho tempo i pohled na svět

ROZVÍJÍME VZTAHY ZODPOVĚDNĚ

Pomocí programu sebekoučování vás naučíme budovat vědomé vztahy a rodinu.


RODIČŮM NABÍZÍME POMOCNOU RUKU

Všem rodičům nabízíme pomocnou ruku při rozvoji a vzdělávání jejich dětí. Mnohdy z jejich strany vyvstávají jisté obavy a nejistoty, zda dělají dostatek možného pro kvalitní vzdělání svých potomků. S naší pomocí jsou takovéto starosti zbytečné. Jsme si vědomi toho, že každé dítě je individuální samo o sobě a vyhovuje mu něco jiného. Hledáme a odkrýváme ty správné cesty a možnosti, jež vedou k naplnění vytčeného cíle, tj. vzdělávání jiným způsobem – laskavějším a ohleduplnějším.

PODPOŘÍME VAŠI SNAHU

Nabízíme konzultace s naší koučkou pro domácí vzdělávání a online výuku

NAPLNĚNÍ POTŘEB ŠKOLY

Zajistíme vše potřebné pro přezkoušení vašeho dítěte a postup do dalšího ročníku

PŘIPRAVÍTE DÍTĚ NA PŘEZKOUŠENÍ

Vaše dítě se naučí potřebnou lástku a bude se správně rozvíjet

DOUČÍTE, ROZVINETE, VYTVOŘÍTE

Máme k dispozici tým lektorů, učitelů, kreativců a koučů, kteří se o vše postarají o potřebné návody


ROSTEME SPOLU

Děti i rodiče společně a s respektem

Možné obavy z nedostatku sociálních kontaktů nejsou skutečně na místě. Součástí našeho projektu jsou i plánované akce, konkrétně dětské campy a tábory, kde si na své přijdou jak děti, tak i jejich rodiče. Součástí našeho projektu je i širší nabídka soukromého individuálního, popř. skupinového doučování (max. pět dětí ve skupince). Doučování je určeno všem, kteří si potřebují jednak vylepšit známky, jednak prohloubit své dosavadní znalosti (viz příprava na přijímačky na SŠ, příprava k maturitě aj.). Osobní a vstřícný přístup je i v této sekci prioritou. Společné on-line hodiny jsou připraveny přímo na míru, a to dle potřeb daného žáka.

PŘIPRAVUJEME KEMPY PRO RODIČE A DĚTI