Koučovací pobyty pro rodiče

 „Připravujeme

Cvičící pobyty s Rebalancingem a zdravou výživou

Koučovací pobyty pro rozvoj osobnosti a vztahů

 

pro rodiče a děti v rámci programu

 „Rodič kouč“

Veď mě, podpoř mě, trénuj mě, nejen ve sportu, ale i pro život!

„Veď mě“

„podpoř mě“

„trénuj mě“