Kam společně směřujeme?

Ke svobodě a nezávislosti.

Co je naším cílem?

Tvořit svůj zdravý život, zdravé vztahy a zůstat zdravým vzorem pro naše děti.

A kam směřuje vy?

Víte, na základě jakých žitých hodnot tvoříte svůj život? Daří se vám vaše tvorba? A pokud vaše vztahy nejsou podle vašich představ, přemýšleli jste někdy nad tím, jak se dá tato skutečnost změnit?

Jste skutečně připraveni být šťastní?

Co si myslíte, že k tomu v tuto chvíli potřebujete?

rODIČOVSKÝ Kurz

"rodič kouč"

On-line kurz vám osvětlí základy sebekoučinku. Díky kurzu poznáte do hloubky sebe a své potřeby, naučíte se zvládat své emoce, posílíte svou sebedůvěru a naučíte se zvládat své strachy a pocity selhání. Díky sebepoznání obnovíte svou ztracenou sílu.

Tina Energy® Synergy kouč

Služby vztahového kouče

Osobní a vztahový koučink programu "Rodič kouč"
synergy kouč